Loading...

Rozwój organizacyjny

"W ŻYCIU WARTO ODNALEŹĆ WŁASNĄ DROGĘ I Z ODWAGĄ NIĄ PODĄŻAĆ"
Strona główna / Obszary działania

ZESPÓŁ - rozwój kompetencji zawodowych


Kompetentny trener
 • rozwój kompetencji trenerskich
 • psychologia w pracy trenera
 • mentoring/coaching pracy trenera
 • superwizja pracy trenerskiej
 • trener 50+
Kompetentny coach i mentor
 • rozwój kompetencji coacha i mentora
 • psychologia w pracy coacha i mentora
 • coaching/mentoring coacha i mentora
 • superwizja pracy coacha i mentora
 • coach/mentor 50+
Kompetentny menedżer i leader
 • rozwój kompetencji menedżera i lidera
 • rozwój psychologicznego potencjału menedżera i leadera
 • kobieta i mężczyzna jako menedżer
 • mentoring/coaching menedżerski i leaderski
Rozwój kariery zawodowej
 • warsztaty planowania ścieżki rozwoju kariery
 • diagnoza predyspozycji zawodowych
 • coaching kariery i rozwoju zawodowego
Rozwój przedsiębiorczości
 • warsztaty rozwoju przedsiębiorczości
 • diagnoza potencjału zw. z przedsiębiorczoścą
 • mentoring/coaching zarządczy
Przywództwo w biznesie
 • rozwój kompetencji przywódczych i liderskich
 • kobieta lider - przywództwo kobiet w biznesie
 • mentoring/coaching rozwoju przywództwa

ORGANIZACJA - zarządzanie strategiczne i operacyjne


Strategia rozwoju organizacji
 • tworzenie strategii rozwoju - plany strategiczne
 • tworzenie planów działania - plany operacyjne
 • planowanie strategiczne i rozwój organizacji
Rozwój strategiczny osób i firm
 • warsztaty rozwoju strategicznego 
 • diagnoza potencjału stretegicznego
 • coaching/mentoring strategiczny 
Warsztaty rozwoju organizacyjnego
 • sesje strategiczne
 • sesje moderacyjne i facylitacyjne
 • sesje kreatywnego rozwiązywania problemów
Diagnoza organizacji
 • diagnoza psychologiczna organizacji
 • diagnoza kultury organizacyjnej
 • diagnoza potencjału menedżerów
 • diagnoza potrzeb rozwojowych organizacji
Wdrażanie rozwiązań
 • zarządzanie strategiczne i operacyjne
 • budowanie polityki rozwojowej i szkoleniowej
 • szkolenia, coaching i mentoring w organizacji
 • zaangażowanie i motywacja w organizacji

Balance & Diversity w organizacji
 • work life balance w organizacji
 • corporate weallness w organziacji
 • zarządzanie różnorodnością

Kontakt

Zadzwoń
+ 48 606 265 165
Odwiedź nas
Synergia Management
os. Mozarta 30 lok. 19 (II p.)
31-232 Kraków