Loading...

Rozwój organizacyjny

"W ŻYCIU WARTO ODNALEŹĆ WŁASNĄ DROGĘ I Z ODWAGĄ NIĄ PODĄŻAĆ"
Strona główna / Obszary działania

ZESPÓŁ - rozwój kompetencji zawodowych


Kompetentny trener
 • metodologia budowania szkoleń
 • rozwój kompetencji trenerskich
 • psychologia w pracy ternera
 • narzędzia w pracy trenera
 • mentoring/coaching rozwoju trenera
 • superwizja pracy trenera
 • trener 50+
Kompetentny coach i mentor
 • rozwój kompetencji coachingowych
 • rozwój kompetencji mentoringowych
 • psychologia w pracy coacha i mentora
 • narzędzia w pracy coacha i mentora
 • coaching rozwoju coacha i mentora
 • mentoring rozwoju coacha i mentora
 • superwizja pracy coacha i mentora
 • coach/mentor 50+
Kompetentny menedżer i leader
 • rozwój kompetencji menedżerskich
 • rozwój kompetencji leaderskich
 • rozwój kompetencji zespołu i pracowników
 • rozwój psychologicznego potencjału menedżerów i leaderów
 • kobieta i mężczyzna jako menedżer
 • mentoring/coaching menedżerski i leaderski
 • mentoring/coaching zespołu i pracowników
Rozwój kariery zawodowej
 • warsztaty planowania ścieżki rozwoju kariery
 • diagnoza predyspozycji zawodowych
 • coaching kariery i rozwoju zawodowego
Rozwój przedsiębiorczości
 • warsztaty rozwoju przedsiębiorczości
 • diagnoza potencjału zw. z przedsiębiorczością
 • mentoring/coaching zarządczy
Przywództwo w biznesie
 • rozwój kompetencji przywódczych i liderskich
 • kobieta lider - przywództwo kobiet w biznesie
 • mentoring/coaching rozwoju przywództwa

ORGANIZACJA - zarządzanie strategiczne i operacyjne


Strategia rozwoju organizacji
 • tworzenie strategii rozwoju - plany strategiczne
 • tworzenie planów działania - plany operacyjne
 • strategie biznesowe przedsiębiorstw
 • planowanie strategiczne i rozwój organizacji
Rozwój strategiczny osób i firm
 • warsztaty rozwoju strategicznego osób i firm
 • diagnoza potencjału stretegicznego
 • coaching/mentoring rozwoju strategicznego
 • zaangażowanie i motywacja w organizacji

   
Warsztaty rozwoju organizacyjnego
 • sesje strategiczne
 • sesje moderacyjne i facylitacyjne
 • sesje twórczego myślenia
 • sesje kreatywnego rozwiązywania problemów
Diagnoza organizacji
 • diagnoza psychologiczna organizacji
 • diagnoza sposobu zarządzania organizacją
 • diagnoza kultury organizacyjnej
 • diagnoza potencjału menedżerów
 • diagnoza potrzeb rozwojowych organizacji
Wdrażanie rozwiązań
 • zarządzanie strategiczne i operacyjne
 • zarządzanie i ewaluacja projektów rozwojowych
 • budowanie polityki rozwojowej i szkoleniowej
 • szkolenia, coaching i mentoring w organizacji
 • zarządzanie różnorodnością
Balance & weallness w organizacji
 • work life balance w organizacji
 • corporate weallness w organziacji

Kontakt

Zadzwoń
+ 48 606 265 165
Odwiedź nas
Perła Prądnika
ul. Siewna 30A lok. 6 (I p.)
31-231 Kraków