Loading...

O mnie

"Być wolnym, być sobą"
Strona główna / O mnie

O mnie

"Wierzę, że ludzie świadomi są bardziej odpowiedzialni i wolni osobiście oraz budują takie systemy rodzinne, organizacyjne i społeczne. Poprzez towarzyszenie osobom w procesie ich transformacji, osobistego i profesjonalnego rozwoju sprawiam, że realizują stawiane przez siebie cele i zaczynają żyć bardziej autentycznie i szczęśliwie oraz działać w zgodzie z sobą, z innymi oraz z otaczającym światem".

Aleksandra Glinka
Aleksandra Glinka
Aleksandra Glinka
Psycholog, Coach systemowy, Psychoterapeutka

KIM JESTEM?
Jestem psychologiem. Moją pracą i pasją jest zgłębianie natury człowieka i budowanych przez niego systemów rodzinnych, społecznych i organizacyjnych. Jestem zaangażowana w proces osobistej transformacji i towarzyszę innym w drodze do osiągania wolności osobistej w życiu oraz uzdrawianiu relacji z sobą i z innymi. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną, kochającą mamą oraz opiekunką stada domowych zwierzaków. Cenię ciszę i proste życie, w zgodzie z naturalnym cyklem natury. Z jednej strony rodzina, spokój wewnętrzny i kontemplacja otaczającego świata są dla mnie ważne, a z drugiej rozwój, działanie i pełne doświadczanie życia.  

CO ROBIĘ?

Pracuję jako trener biznesu, coach systemowy, psychoterapeutka, ekspert rozwoju psychologicznego i strategicznego osób i firm. Od 14 lat prowadzę prelekcje oraz świadczę usługi psychologiczne, coachingowe i strategiczne dla biznesu oraz osób indywidualnych. Od 2009 roku prowadzę Centrum Psychologiczno-Konsultingowe SYNERGIA MANAGEMENT w Krakowie. Głównym obszarem mojego działania jest psychologia i zarządzanie strategiczne.
* Uczę - psychologii biznesu, psychologii rozwoju i coachingu oraz zarządzania strategicznego - jako wykładowca, trener
* Rozwijam osoby, grupy, rodziny i organizacje - jako psycholog, coach systemowy, psychoterapeutka
* Doradzam w obszarze rozwoju psychologicznego i strategicznego osób i firm - jako doradca biznesowy, facylitator procesów strategicznych, mentor, superwizor

W CZYM SIĘ SPECJALIZUJĘ?
Specjalizuję się w poradnictwie życiowym i zawodowym oraz udzielaniu wsparcia psychologicznego
Specjalizuję się w coachingu systemowym i transformacyjnym - w obszarze rozwoju organizacyjnego, rozwoju osobistego, zawodowego i duchowego, a także w mentoringu zarządczym oraz superwizjach coachingowych i trenerskich.
Tematycznie - specjalizuję się w opracowywaniu strategii biznesowych i indywidualnego rozwoju, facylitowaniu procesów rozwojowych i strategicznych, diagnozie organizacyjnej i psychologicznego potencjału, profesjonalnym rozwoju menedżerów, coachów i trenerów, rozwijaniu przedsiębiorczości i przywództwa w biznesie, budowaniu odporności psychicznej, pewności siebie i poczucia własnej wartości, rozwijaniu efektywności osobistej i zawodowej, budowaniu work-life balance i corporate weallness.

JAK PRACUJĘ?
Pracuję w podejściu integracyjnym. Łączę podejscie systemowe - coaching systemowy, ustawienia i terapia systemowa, z pracą z ciałem - analiza bioenergetyczna Lowena, z elementami psychologii głębi - psychoanaliza Freuda, psychologia analityczna Junga, koncepcja progów rozwojowych Ericksona, oraz elementami racjonalnej terapii zachowań i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W pracy stosuję metody terapeutyczne, coachingowe, treningu grupowego i zarządzania oraz techniki pracy z ciałem. Korzystam z psychometrycznych narzędzi psychologicznych i konsultingowychStosuję holistyczne podejście do rozwoju człowieka, według którego rozwój rozumiany jest jako doświadczanie zmian w czterech sferach życia: fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej w odniesieniu do kontekstu, w którym żyje człowiek. Wierzę, że zarówno człowiek - ze swoimi pragnieniami i celami, jak i otoczenie, w którym żyje i z którego pochodzi, jest ważne. Posiadam zawodowe uprawnienia psychologiczne, psychoterapeutyczne, pedagogiczne oraz międzynarodowe uprawnienia konsultingowe, trenerskie i coachingowe. Przeprowadziłam ponad 10000 godzin pracy grupowej i indywidualnej, w tym 1500 godzin superwizji trenerskich i coachingowych. 

JAKIE JEST MOJE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE?
Doświadczenia biznesowe czerpię z kierowania branżowymi organizacjami zawodowymi takimi jak: SKiTZ MATRIK, PLinEU, PIFS jako prezes, członek zarządu, członek rady nadzorczejzarządzania grupą kapitałową firm GRUPA SYNERGIA jako partner zarządzającyzarządzania projektami strategicznymi, konsultingowymi i edukacyjnymi oraz kilkudziesięcioosobowymi zespołami eksperckimi i projektowymi w firmach biznesowych i organizacjach pozarządowych takich jak: MZP Lewiatan, SKiTZ MATRIK, Heidtman&Piasecki, Synergia Management Kuźniak i Wspólnicy jako project manager i partner zarządzający. Ponad 10 lat pracowałam w Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK jako lider merytoryczny, trener i superwizor kompetencji trenerskich.
Doświadczenia psychologiczne czerpię ze stażu zawodowego w gabinecie psychoterapeutycznym Psychoteka, z pracy psychologicznej dla młodzieży, jej rodziców i opiekunów we Wszechnicy UJ i Fundacji im. Jacka i Piotra Michalskich, z pracy psychologicznej w placówce medycznej MASMED oraz z pracy psychologicznej, coachingowej i psychoterapeutycznej w gabinecie psychologicznym SYNERGIA.
Od 2011 roku uczę psychologii i zarządzania w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, gdzie prowadzę zajęcia z psychologii biznesu, psychologii rozwoju i coachingu oraz zarządzania strategicznego i prowadzę konsultacje psychologiczne oraz badania indywidualnego potencjału. Jestem autorką i liderem merytorycznym studiów podyplomowych Psychologia w biznesie oraz Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego, a także autorką programu studiów psychologicznych pierwszego stopnia o specjalnościach: Psychologia menedżerska oraz Psychologia rozwoju i coachingu, gdzie przez dwa latach pełniłam rolę opiekuna merytorycznego studiów.

KIM SĄ MOI KLIENCI?
Klienci biznesowi:
- specjaliści, team leaderzy oraz menedżerowie średniego i wyższego szczebla
 korporacji m.in. Capgemini, Shell, UBS, ABB, LSC Communications, Bertelsmann Media, Genpact,Philip Morris International, PricewaterhouseCoopers, Accenture, INC Research, Royal Canin, TNT Express
- właściciele i wyższa kadra zarządzająca dużych, średnich i małych firm m.in. Grupa Maspex, Termoorganika, Samanta, Grupa Buma, AdAc DFK, Lynka, SolidBrain, DreamCommerce, Studio 75, LIKS, Centrum Counsellingu Gestalt, S-Labs
- kadra naukowa, pracownicy uczelni oraz pracownicy organizacji pozarządowych m.in. Wyższa Szkoła Europejska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA, Centrum Kultury Rotunda, Główny Instytut Górnictwa, Zespół Szkół w Pilicy, Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
- osoby samozatrudnione m.in. trenerzy, coachowie, doradcy biznesowi czy doradcy wizerunku
Klienci indywidualni:
- osoby młode
 szukające swojej ścieżki rozwoju, mające dylematy co do wyboru szkoły, studiów lub zawodu, mające rozterki związane z relacjami miłosnymi lub rodzinnymi
- osoby dorosłe znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujące wsparcia w podjęciu ważnych decyzji, doświadczajace trudności w relacjach partnerskich, rodzinnych
- rodzice doświadczający trudności w relacjach z dziećmi, mający dylematy związane z pełnionymi rolami, szukającymi równowagi w życiu
- osoby pracujące przepracowane i odczuwające silny stres z powodu pracy, szukajace balansu w życiu, chcące się przekwalifikować, szukające nowej ścieżki rozwoju

Kontakt

Zadzwoń
+ 48 606 265 165
Odwiedź nas
Perła Prądnika
ul. Siewna 30A lok. 6 (I p.)
31-231 Kraków