Loading...

O mnie

"Być wolnym, być sobą"
Strona główna / O mnie

O mnie

"Wierzę, że ludzie świadomi siebie są bardziej odpowiedzialni i wolni osobiście oraz budują takie systemy rodzinne, organizacyjne i społeczne. Poprzez towarzyszenie osobom w procesie ich transformacji, osobistego i profesjonalnego rozwoju sprawiam, że realizują stawiane przez siebie cele i zaczynają żyć bardziej autentycznie, szczęśliwie oraz działać w zgodzie z sobą i z innymi".

Aleksandra Glinka
Aleksandra Glinka
Aleksandra Glinka
Psycholog systemowy, Coach, Psychoterapeutka

KIM JESTEM?
Jestem psychologiem. Moją pracą i pasją jest zgłębianie natury człowieka i budowanych przez niego systemów rodzinnych, społecznych i organizacyjnych. Jestem zaangażowana w proces osobistej transformacji i towarzyszę innym w drodze do osiągania wolności osobistej w życiu oraz uzdrawianiu relacji z sobą i z innymi. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną, kochającą mamą oraz opiekunką stada domowych zwierzaków. Cenię ciszę i proste życie, w zgodzie z naturalnym cyklem natury. Z jednej strony rodzina, spokój wewnętrzny i kontemplacja otaczającego świata są dla mnie ważne, a z drugiej rozwój, działanie i pełne doświadczanie życia.

CO ROBIĘ?

Pracuję jako trener biznesu, coach systemowy, psychoterapeutka, ekspert rozwoju psychologicznego i strategicznego osób i firm. Od 15 lat prowadzę prelekcje oraz świadczę usługi psychologiczne, coachingowe i strategiczne dla biznesu oraz osób indywidualnych. Od 2009 roku prowadzę Centrum Psychologiczno-Konsultingowe SYNERGIA MANAGEMENT w Krakowie. Głównym obszarem mojego działania jest psychologia i zarządzanie strategiczne.
* Uczę - psychologii biznesu, psychologii rozwoju i coachingu oraz zarządzania strategicznego - jako wykładowca, trener
* Rozwijam osoby, grupy, rodziny i organizacje - jako psycholog, coach systemowy, psychoterapeutka 
* Doradzam w obszarze rozwoju psychologicznego i strategicznego osób i firm - jako doradca biznesowy, facylitator procesów strategicznych, mentor, superwizor

W CZYM SIĘ SPECJALIZUJĘ?
Specjalizuję się w poradnictwie życiowym i zawodowym oraz udzielaniu wsparcia psychologicznego
Specjalizuję się w coachingu systemowym i transformacyjnym - w obszarze rozwoju organizacyjnego, rozwoju osobistego i zawodowego, a także w mentoringu zarządczym oraz superwizjach coachingowych i trenerskich.
Tematycznie - specjalizuję się w opracowywaniu strategii biznesowych i indywidualnego rozwoju, facylitowaniu procesów rozwojowych i strategicznych, diagnozie organizacyjnej i psychologicznego potencjału, profesjonalnym rozwoju menedżerów, coachów i trenerów, rozwijaniu przedsiębiorczości i przywództwa w biznesie, budowaniu odporności psychicznej, pewności siebie i poczucia własnej wartości, rozwijaniu efektywności osobistej i zawodowej oraz work-life balance.

 

JAK PRACUJĘ?
Pracuję w podejściu integracyjnym. Łączę podejście systemowe - coaching systemowy, ustawienia i terapia systemowa; z pracą z ciałem - analiza bioenergetyczna, TRE; z elementami psychologii głębi - psychoanaliza, psychologia analityczna, koncepcja progów rozwojowych; oraz elementami racjonalnej terapii zachowań RTZ i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach TSR. Korzystam z wiedzy psychologicznej, psychoterapeutycznej i zarządzania wzbogaconej o perspektywę psychofizjologii, psychobiologii, psychogenealogii i psychosomatyki. W pracy stosuję metody terapeutyczne, coachingowe, treningu grupowego i zarządzania oraz techniki pracy z ciałem. Szczegolnie cenię i chętnie stosuję elementy wizualizacji i psychodramy, techniki uwalniania, pracę z oddechem oraz zmianę perspektywy i pozycji. Korzystam z psychometrycznych narzędzi psychologicznych i konsultingowychStosuję holistyczne podejście do rozwoju człowieka, według którego rozwój rozumiany jest jako doświadczanie zmian w czterech sferach życia: fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej w odniesieniu do kontekstu, w którym żyje człowiek. Wierzę, że zarówno człowiek - ze swoimi pragnieniami i celami, jak i otoczenie, w którym żyje i z którego pochodzi, jest ważne. Posiadam zawodowe uprawnienia psychologiczne, psychoterapeutyczne, pedagogiczne oraz międzynarodowe uprawnienia konsultingowe, trenerskie i coachingowe. Przeprowadziłam ponad 12000 godzin pracy grupowej i indywidualnej, w tym 1600 godzin superwizji trenerskich i coachingowych. 

JAKIE JEST MOJE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE?
Doświadczenia biznesowe czerpię z 10-letniej pracy w biznesie i dla biznesu - kierowania branżowymi organizacjami zawodowymi takimi jak: SKiTZ MATRIK, PLinEU, PIFS jako prezes zarządu, członek zarządu, członek rady nadzorczejzarządzania grupą kapitałową firm GRUPA SYNERGIA jako partner zarządzającyzarządzania projektami strategicznymi, konsultingowymi i edukacyjnymi oraz kilkudziesięcioosobowymi zespołami eksperckimi i projektowymi w firmach biznesowych i organizacjach pozarządowych takich jak: MZP Lewiatan, SKiTZ MATRIK, Heidtman&Piasecki, Synergia Management Kuźniak i Wspólnicy jako project manager i partner zarządzający. Ponad 10 lat pracowałam w Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK jako lider merytoryczny, trener i superwizor kompetencji trenerskich.
Doświadczenia psychologiczne czerpię z 12-letniej pracy psychologicznej - ze stażu zawodowego w gabinecie psychoterapeutycznym Psychoteka, z pracy psychologicznej dla młodzieży, jej rodziców i opiekunów we Wszechnicy UJ i Fundacji im. Jacka i Piotra Michalskich, z pracy psychologicznej w placówce medycznej MASMED oraz z pracy psychologicznej, coachingowej i psychoterapeutycznej w gabinecie psychologicznym SYNERGIA.
W latach 2011 - 2019 uczyłam psychologii i zarządzania w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, gdzie prowadziłam zajęcia z psychologii biznesu, psychologii rozwoju i coachingu oraz zarządzania strategicznego oraz konsultacje psychologiczne i badania indywidualnego potencjału. Jestem autorką i liderem merytorycznym studiów podyplomowych Psychologia w biznesie oraz Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego, a także autorką programu studiów psychologicznych pierwszego stopnia o specjalnościach: Psychologia menedżerska oraz Psychologia rozwoju i coachingu, gdzie przez dwa latach pełniłam rolę opiekuna merytorycznego studiów.

KIM SĄ MOI KLIENCI?
Klienci biznesowi - właściciele, kadra zarządzająca i projektowa, korzystający z indywidualnych konsultacji rozwojowych i strategicznych:
- sektor korporacji m.in. Capgemini, Shell, UBS, ABB, HSBC, LSC Communications, Bertelsmann Media, Genpact, Philip Morris International, PricewaterhouseCoopers, Accenture, INC Research, Royal Canin, Alior Bank S. A., Grupa Onet, Lufthansa Global Business Services, Siemens, Pramerica, INC Research, Goodrich Aerospace Poland, Grafton Recruitment, Canal +, 
- sektor MMŚP m.in. Grupa Maspex, Termoorganika, Samanta, Grupa Buma, AdAc DFK, Lynka, SolidBrain, DreamCommerce, Studio 75, LIKS, Centrum Counsellingu Gestalt, S-Labs, Nel-Tech, FarmaProm, Ekotektura, Varroc Lighting Systems, Hog Polska, Femalium, Masmed, Across The Baltic, Strider, Exnor sp. z o.o.;   
- sektor rządowy i samorządowy m.in. Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Rzeszowie, Główny Instytut Górnictwa, Zespół Szkół w Pilicy, Akademia Muzyczna w Krakowie, Polska Spółka Gazownictwa, Fundacja im. Jacka i Piotra Michalskich, Sosnowieckie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji;
- sektor pozarządowy m.in. Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA, Centrum Kultury Rotunda, Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, Machina Fotografika
- osoby samozatrudnione m.in. trenerzy, coachowie, doradcy biznesowi, doradcy zawodowi, graficy, doradcy wizerunku oraz artyści i muzycy.

Klienci biznesowi - najważniejsze, zrealizowane projekty strategiczne i rozwojowe: 
DB Cargo Polska S.A., IKEA Purchasing Services Poland Sp. z o.o. Capgemini Polska Sp. z o. o., TNT Exspress Worldwide Poland Sp. z o.o., More&Better Sp. z o.o., Mittal Steel Poland S. A., S-Labs sp. z o. o., Linkk sp. z o. o., Fenix Capital Partners Sp. z o. o., Samanta Sp. j. , Termo Organica Sp. z o. o., Netbots Sp. z o. o, Yeslogo Sp. z o. o, Fineus Przewrocki Sp.j., Talento Sp. z o. o, Centrum Counsellingu Gestalt Sp. j., ConSolid s. c. Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan, Wyższa Szkoła Europejska in. Ks. J. Tischnera, Eco Invest, Europoint, Klaster Zrównoważona Infrastruktura, Klaster Inteligentnego Oświetlenia, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Małopolski Oddział Regionalny, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A., NetArt S. A. FagorMastercook S. A., Centrum Doradztwa Strategicznego s. c., Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, Machina Fotografika, Stowarzyszenie Nowa Psychologia s. c., Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, Fundacja im. Jacka i Piotra Michalskich, Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i inni.

Klienci indywidualni - osoby szukające wsparcia i inspiracji do rozwoju:
- osoby młode
 szukające swojej ścieżki rozwoju, mające dylematy co do wyboru szkoły, studiów lub zawodu, mające rozterki związane z relacjami miłosnymi lub rodzinnymi
- osoby dorosłe znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujące wsparcia w podjęciu ważnych decyzji, doświadczajace trudności w relacjach
- osoby pracujące przepracowane i odczuwające silny stres z powodu pracy, szukajace balansu w życiu, chcące się przekwalifikować, szukające nowej ścieżki rozwoju
- pary - doświadczajace trudności w związku, będące w trakcie lub po rozwodzie, przeżywajace kryzys
- rodzice doświadczający trudności w relacjach z dziećmi, mający dylematy związane z pełnionymi rolami, szukającymi równowagi w życiu

Kontakt

Zadzwoń
+ 48 606 265 165
Odwiedź nas
Synergia Management
os. Mozarta 30 lok. 19 (II p.)
31-232 Kraków