Loading...

O CENTRUM

"INTUICJA to wiedza, doświadczenie i zaufanie do siebie"
Strona główna / O CENTRUM

O CENTRUM

Centrum Psychologiczno-Konsultingowe SYNERGIA MANAGEMENT powstało 1 pażdziernika 2009 roku w Krakowie.

Od poczatku istnienia było to miejsce, w którym promowałam wiedzę psychologiczną i strategiczną oraz jej znaczenie dla rozwoju biznesu. Wraz z moim rozwojem zmieniło się Centrum. Z oferty dedykowanej tylko dla biznesu poszerzyłam oferetę o kolejne usługi psychologiczne i terapeutyczne dla osób indywidualnych.

Obecnie Centrum SYNERGIA MANAGEMENT jest miejscem, w którym kompleksowo obsługuję zarówno klientów biznesowych jak i indywidualnych. Sesje strategiczne dla biznesu, sesje coachingowe i mentoringowe dla kadry zarządzajacej, sesje rozwojowe dla osób indywidualnych, terpia indywidualna, terapia par, poradnictwo życiowe i zawodowe oraz konsultacje i ustawienia systemowe to usługi, z których można tutaj skorzystać.

W ramach Centrum świadczę usługi jednorazowe, kilkutygodniowe lub kilkumiesięczne. Jednak większość współpracy z klientami to kontrakty długoterminowe i wielorazowe.
Z niektórymi firmami i organizacjami wiążę się na dłużej, z czego czasem wynikają wieloletnie projekty rozwojowe. 

OBECNIE DŁUGOTERMINOWO WSPÓŁPRACUJĘ Z:

 • Firmą Technologiczną S-Labs jako partner strategicznego rozwoju, w zakresie konsultingu strategicznego i HRowego
 • Klastrem Inteligentnego Oświetlenia jako partner strategicznego rozwoju, w zakresie facylitacji procesow strategicznych oraz mentoringu zarządczego
 • Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan w zakresie zarządzania i rozwoju strategicznego firm
 • Centrum Medycznym MASMED w zakresie udzielania wspracia psychologicznego, konsultacji i ustawień systemowych
 • Stowarzyszeniem Nowa Psychologia w zakresie sesji coachingowych i organizowania corocznej Międzynarodowej konferencji pracy z ciałem SAPERE
 • Stowarzyszeniem SPIN w zakresie promowania wiedzy psychologicznej wśród pracodawców i pracowników przedsiębiorstw zajmujących się optymalizacją procesów biznesowych


NAJWAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE WIELOLETNIE PROJEKTY:

 • W latach 2016-2019 byłam autorem i liderem merytorycznym studiów podyplomowych "Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego" w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. W ramach studiów odpowiadałam za program merytoryczny, proces dydaktyczny, obrony prac dyplomowych oraz zarządzałam zespołem dydaktycznym. Jako wykładowca prowadziłam warsztaty i wykłady z zakresu psychologii rozwoju i coachingu oraz prowadziłam konsultacje psychologiczne i badania indywidualnego potencjału słuchaczy.
 • W latach 2015-2019 byłam autorem i liderem merytorycznym studiów podyplomowych "Psychologa w biznesie" w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. W ramach studiów W ramach studiów odpowiadałam za program merytoryczny, proces dydaktyczny, obrony prac dyplomowych oraz zarządzałam zespołem dydaktycznym. Jako wykładowca prowadziłam warsztaty i wykłady z zakresu psychologii biznesu i zarządzania strategicznego oraz prowadziłam konsultacje psychologiczne i badania indywidualnego potencjału słuchaczy.
 • W latach 2017-2018 byłam partnerem merytorycznym w projektach Fundacji im. Jacka i Piotra Michalskich w zakresie konsultacji psychologicznych i warsztatów rozwojowych dla młodzieży wchodzącej w dorosłe życie oraz dla rodziców i opiekunów pieczy zastępczej.
 • W latach 2015-2016 byłam autorem i partnerem merytorycznym studiów z Psychologii I stopnia o specjalnościach: Psychologia menedżerska oraz Psychologia rozwoju i coachingu dla Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. W ramach współpracy opracowałam kompleksowy program nauczania psychologii oraz dwóch specjalizacji, kierowałam zespołem dydaktycznym, prowadziłam superwizję pracy kadry dydaktycznej oraz odpowiadałam za utrzymanie jakości procesu nauczania.
 • W latach 2015-2016 byłam partnerem merytorycznym w projekcie zarządzania różnorodnością "Diversity Hub" dla firmy Orange Hill, gdzie odpowiadałam za opracowanie tematu różnorodności w obszarze płci i jej znaczenia w biznesie.
 • W latach 2013-2015 byłam partnerem wykonawczym w projekcie kształcącym i superwizującym pracę i rozwój trenerów i coachów 50+ "Akademia 50+" dla Centrum Doradztwa Strategicznego, gdzie przeprowadziłam 1500 godzin szkoleń z zakresu warsztatu pracy trenera i coacha oraz prowadziłam superwizję dla trenerów i coachów.
 • W latach 2008-2015 byłam partnerem zarządzającym oraz liderem merytorycznym w projektach kształcących trenerów i konsultantów zarządzania "Szkoła Trenerów Zarządzania" w Stowarzyszeniu MATRIK, gdzie wraz z zespołem stworzyłam program kształcenia zawodowego dla trenerów i konsultantów zarządzania, zarządzałam projekatami Szkoły Tremnerów Zarzadzania oraz pracowałam jako trener i superwizor kompetencji trenerkich i konsultingowych. Przeprowadziłam 6000 godzin szkoleń dla trenerów i konsultantów zarzadznaia z zakresu rozwoju kompetencji zawodowych, a także superwizji trenerskiich - indywidualnych i grupowych.

 

Kontakt

Zadzwoń
+ 48 606 265 165
Odwiedź nas
Synergia Management
os. Mozarta 30 lok. 19 (II p.)
31-232 Kraków