Loading...

PSYCHOLOGIA / ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

SYNERGIA MANAGEMENT

SYNERGIA W ZARZĄDZANIU SOBĄ I ORGANIZACJĄ

CENTRUM PSYCHOLOGICZNO - KONSULTINGOWE

CENTRUM PSYCHOLOGICZNO - KONSULTINGOWE

     Centrum Psychologiczno-Konsultingowe SYNERGIA MANAGEMENT jest miejscem, w którym świadczę usługi z zakresu psychologii i zarządzania strategicznego. Specjalizuję się w rozwoju psychologicznym i strategicznym osób i firm, a w szczególności w opracowywaniu strategii biznesowych i rozwojowych, diagnozie organizacyjnej i indywidualnego potencjału, profesjonalnym rozwoju menedżerów, coachów i trenerów, rozwijaniu przedsiębiorczości i przywództwa w biznesie, budowaniu odporności psychicznej, pewności siebie i poczucia własnej wartości, a także w tematach związanych z zarządzaniem różnorodnością, efektywnością zawodową, rozwojem osobistym i duchowym oraz work-life balance.
     W ramach Centrum prowadzę również gabinet psychologiczno-coachingowy SYNERGIA, do którego zapraszam osoby, które chcą pracować nad rozwojem osobistym, zawodowym lub duchowym i szukają własnej drogi w życiu, by żyć w pełni i w poczuciu zaufania i akceptacji do siebie i otaczającego świata.
    Pracuję na rzecz osób indywidualnych oraz organizacji biznesowych, pozarządowych i publicznych. Realizuję projekty własne oraz we współpracy z profesjonalistami (m.in. psychologowie, terapeuci, doradcy biznesowi, trenerzy, coachowie, naukowcy) oraz z firmami biznesowymi, organizacjami pozarządowymi i centrami terapeutycznymi.
    W latach 2008-2015 byłam partnerem zarządzającym oraz liderem merytorycznym w projektach kształcących trenerów i konsultantów zarządzania "Szkoła Trenerów Zarządzania" w Stowarzyszeniu MATRIK, w latach 2013-2015 partnerem wykonawczym w projekcie kształcącym i superwizującym pracę i rozwój trenerów i coachów 50+ "Akademia 50+" dla Centrum Doradztwa Strategicznego, a w latach 2015-2016 partnerem merytorycznym w projekcie zarządzania różnorodnością "Diversity Hub" dla firmy Orange Hill.
    Obecnie współpracuję z Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, w zakresie zarządzania projektami strategicznymi oraz zarządzania i rozwoju strategicznego firm, ze Stowarzyszeniem Nowa Psychologia w zakresie prowadzenia sesji coachingowych i rozwojowych, a także organizowania corocznej Międzynarodowej Konferencji pracy z ciałem SAPERE, z Fundacją im. Jacka i Piotra Michalskich w zakresie konsultacji psychologicznych i warsztatów rozwojowych dla młodzieży wchodzącej w dorosłe życie oraz opiekunów i rodziców pieczy zastępczej. 
       Od 2011 roku współpracuję z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie prowadząc warsztaty i wykłady z zakresu psychologii biznesu, psychologii rozwoju i coachingu i zarządzania strategicznego, prowadząc konsultacje psychologiczne oraz badania indywidualnego potencjału. Byłam autorką i liderem merytorycznym studiów psychologicznych pierwszego stopnia o specjalnościach: "Psychologia menedżerska" oraz "Psychologia rozwoju i coachingu", a obecnie jestem autorem i liderem merytorycznym studiów podyplomowych "Psychologa w biznesie" i "Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego".

Zapraszam serdecznie do współpracy
Aleksandra Glinka

Właścicel, psycholog biznesu, coach i psychoterapeutka
Ekspert rozwoju psychologicznego i strategicznego osób i firm

Partnerzy

Kontakt

Zadzwoń
+ 48 606 265 165
Odwiedź nas
Perła Prądnika
ul. Siewna 30A lok. 6 (I p.)
31-231 Kraków